Predprípravka HP0-2

Každý utorok o 16.15 – 17.15

Každú sobotu o 7.30 – 8.30

Mgr. Pavel Bašta

Narodený : 1984

absolvent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (2009), aprobácia telesná výchova – dejepis

Kariéra :

– od prípravky po juniorku HK Slovan Levoča  HK White Lady 96 Levoča (1993 – 2002)

Trénerská kvalifikácia D

Igor Vondra

Obsah karty