Prípravka HP3

Súpiska

Mgr. Dávid Staroň

Trénerská kvalifikácia C

Ing. Attila Pápišta

Trénerská kvalifikácia D

Obsah karty